Unge og økonomi

Alt for mange unge oplever i dag, at de ikke har tilstrækkeligt styr på privatøkonomien. Vi vil gerne fortælle, hvordan vi ser på udfordringer og muligheder inden for præcis dette område.

Unge Og OkonomiUnge Og Okonomi

Mange unge oplever i dag, at de ikke har ret godt styr på privatøkonomi og økonomiske begreber. Det finansielle marked bliver samtidig mere og mere kompliceret, og viden om hverdagsøkonomi skal derfor hele tiden opdateres, i takt med at livet ændrer sig. Med alt for store huller i viden om økonomi risikerer flere unge at komme i klemme og træffe uforsigtige privatøkonomiske beslutninger.

Vi og branchen har et ansvar for alle mennesker, i alle aldre og situationer i livet. Men vi har lidt ekstra ansvar for at skabe forudsætninger for, at unge træffer gode økonomiske beslutninger.

Her beskriver vi mere om, hvordan vi ser på økonomi, balance og livet, men her vil vi gerne fortælle, hvad vi gør og fremover vil gøre for, at unge skal få en så god økonomisk start som muligt i livet.

Nu sætter vi tempoet op, når det handler om unge og økonomi

- Vi lancerer snart et digitalt kursus i privatøkonomi, så vi kan være med til at højne vidensniveauet inden for privatøkonomi.

- Vi initierer forskellige aktiviteter internt med det formål at skabe endnu mere dialog og personlig kontakt med vores kunder under 26 år og sørge for, at de får endnu bedre værktøjer, viden og information.

- Vi lancerer en ungdomskommission, så vi forhåbentlig kan få flere med på vores satsning. Vi forestiller os derudover, at ungdomskommissionen får til opgave at identificere flere ting, som vi og branchen burde gøre for at råde bod på den manglende viden om økonomi hos unge. Vi ser dog samtidig, at mange unge har et fantastisk drive til at starte selvstændig virksomhed og tage initiativ, og det vil kommissionen også have fokus på.

- Vi udnævner en intern ungdomsambassadør, der får til opgave dels at drive ungdomskommissionen og dels at drive udviklingen i spørgsmål om unges økonomi hos Resurs og i branchen.

Vi har ikke det hele på plads endnu, men det får vi snart. Nu begiver vi os ud på rejsen mod at give unge en så god start i livet som muligt.

Unge og økonomi – sådan ser det ud i dag

- 20 procent af unge mellem 18 og 21 år fortæller i dag, at de ikke har tilstrækkelig viden til at kunne håndtere deres hverdagsøkonomi og har brug for at finde information eller søge råd hos andre for at løse udfordringen.

- Næsten halvdelen af alle i alderen 13-18 år siger, at de har ringe eller helt mangler viden om opsparing, eller hvordan man udarbejder et budget.

- Otte ud af ti i alderen 13-18 år fortæller, at de ved meget lidt om aktier og fonde, boliglån og hvilke typer af lån, man bør undgå.

Man lærer selvfølgelig lidt om privatøkonomi i skolen, men den skal senere suppleres af viden fra andre kilder. Undersøgelser viser, at holdningen til økonomi i hjemmet allerede i de unge år lægger grunden for fremtidige levevaner. Omkring 54 % af unge oplyser, at den primære kilde til viden om privatøkonomi kommer fra internettet, efterfulgt af forældre 50 %, skole 34 % og sociale medier 26 %.

Vi er i dag bekendt med store udfordringer, der kan få langsigtede negative privatøkonomiske konsekvenser for unge voksne. Den finansielle branche har derfor et ansvar for at højne vidensniveauet og skabe forudsætninger for, at unge træffer bedre økonomiske beslutninger. Her vil Resurs gerne gøre vores del og bidrage med det, vi kan.

Kilder til statistik: European Consumer Report 2020, KantarSifo og Ungdomsbarometern.