Forbrug og lån på den ”smarte” måde

Resurs vil gerne være med til at skabe balance i både økonomien og livet. Her fortæller vi om vores syn på fornuftig og smart økonomi.

Forbrug og lån på den smarte mådeForbrug og lån på den smarte måde

Resurs kan og skal ikke bestemme, hvad andre bruger deres penge på. Men det, vi kan gøre – og skal gøre – er at bidrage til, at folk bruger deres penge på en så fornuftig og smart måde som muligt. Vi vil gerne bidrage til balance i økonomien og i livet. Vi ser gerne, at de penge, du låner hos os, virkelig går til det, du har brug for. For hvis vi kan skabe balance i økonomien, får flere lyst til at tænke og handle bæredygtigt.

Men skal Resurs virkelig fortælle andre, hvad de skal bruge deres penge til? Ja og nej. Nej, for det har vi igen ret til. Ja, for vi skal bidrage til samfundet, så godt som vi kan. Vi har en moralsk forpligtelse til at bidrage positivt til samfundet.

5 tips der hjælper med at skabe bedre økonomisk balance

- Lav et budget, og planlæg din økonomi
- Køb ikke for mere, end du har råd til
- Tænk dig om, før du køber: Kan jeg betale fakturaen eller delbetale?
- Vær opmærksom på, hvilke gebyrer og hvilken rente du skal betale
- Læg penge til side til opsparing på længere sigt

Vores udgangspunkt er baseret på at lytte, tænke efter og tilbyde smarte løsninger. Ikke kun, når det handler om lån og betingelser, men også i forhold til de tilbud, vi skaber i samarbejde med vores partnere.

Hvad bruges lån og kreditter egentlig til?

En opfattelse af de lån som Resurs tilbyder er, at de kun anvendes til hurtigt forbrug. Faktum er, at vores undersøgelser viser, at billedet af privatlån og forbrugskreditter er betydeligt mere nuanceret end som så. En person, som optager et privatlån, bruger det faktisk ofte til at investere i sit liv. Ved at bruge lånet til en uddannelse, et kørekort, købe eller istandsætte bolig, bidrager man til at skabe en positiv retning og balance i livet. Der er mange flere lån, der anvendes til dette, i stedet for hurtigt forbrug og rejser.

Men vi skal stadig være vores ansvar bevidst. Da vores kerneområde som virksomhed er at udlåne penge og tilbyde afbetaling af diverse produkter, skal vi også gøre det mere enkelt for dig at træffe privatøkonomisk smarte og bæredygtige valg.

Vi lancerer snart en digital uddannelse inden for privatøkonomi. Vi ser nemlig, at viden om bæredygtig økonomi forringes, mens valgmulighederne inden for betalinger og lån samtidig stiger. Det betyder, at vi har brug for mere viden. For det er vores overbevisning, at hvis du har bedre styr på økonomien, så er det bedre for os alle – for dig, for os og for hele samfundet.