Forbrug og klima

Forbrug påvirker klimaet, men i Resurs vil vi gerne gøre det nemmere at forbruge bæredygtigt. Lad os fortælle hvordan.

Resurs Forbrug Og KlimaResurs Forbrug Og Klima

Men hvordan ser det så ud med klimaet? Har Resurs også et ansvar der? Ja, for alle brancher har et ansvar for deres klimaaftryk, og finansbranchen er ingen undtagelse. Hos Resurs er vi bevidste om det klimamæssige aftryk fra forbrug.

Resurs er ikke en fabrik med emissioner af kuldioxid, men de lån, vi tilbyder, bidrager til vores fælles klimaaftryk i samfundet, når de anvendes til forbrug.

Og selvom vi arbejder målrettet på at gøre virksomheden bæredygtig i alle led, er det et arbejde, der aldrig slutter. Vi skal arbejde med det kontinuerligt, og det gør vi også.

Resurs' klimamål:

At reducere vores direkte klimaaftryk med 50 % inden 2030.

Dette mål skal vi nå ved f.eks.:

- Aktivt at fokusere på færre og mere miljøvenlige jobressourcer
- At mindske antallet af postudsendelser i hele virksomheden
- At gøre det muligt for vores kunder at vælge elektroniske fakturaer

Du kan få flere tal og oplysninger om vores klimaarbejde ved at klikke her.

Samarbejder, som har en positiv indvirkning på klimaet

Eftersom vores services bidrager til klimapåvirkningen både skal og vil vi yde vores bidrag, hvor vi kan. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde bæredygtige lån via partnere, der giver vores kunder mulighed for at investere i klimasmarte løsninger til hjemmet. Og gennem vores samarbejde med Fairown gør vi det muligt at abonnere på produkter, f.eks. en mobiltelefon eller et ur, du køber gennem vores partnere. Via vores partner Albie bliver det nemmere og billigere at finansiere installationen af en ladestander til elbilen, selvom du ikke har mulighed for at betale det hele nu og her.

Kort sagt: vi vil gerne gøre det mere enkelt og nemmere for dig at leve bæredygtigt og ansvarsfuldt med balance i økonomien og i livet. Vi arbejder intensivt videre med at finde nye samarbejdspartner indenfor energiløsninger, så vi fremover kan imødekomme flere behov på markedet inden for det lidt brede begreb ”bæredygtige investeringer”.

Nye bæredygtige måder for forbrug

Vi kan ikke blive ved med at forbruge, som vi gør i dag. Som innovativ og nytænkende finansiel aktør skal vi derfor tænke os godt om og lede branchen videre i en positiv retning. Vi kan ikke alle styre det hele. Vi har behov for at finde nye og bæredygtige måder at forbruge varer og tjenester på. Resurs vil gerne gå forrest i denne udvikling.

”Cirkulære økonomi” er et begreb, man hører oftere og oftere. Det handler om, at serviceydelser og produkter nemt skal kunne repareres, opgraderes, renoveres eller genanvendes. Resurs har fuldt fokus på dette område.

Det kan i praksis handle om at gøre det muligt at tage hånd om mobiltelefoner på en bæredygtig måde, hvilket indebærer, at når du ikke længere vil beholde telefonen, kan den sælges videre til en ny ejer eller sendes tilbage til producenten, som tager sig af delene, så de kan bruges i produktionen af nye telefoner. Det gør vi via vores samarbejdspartner Fairown.

Men det kan også handle om at abonnere på varer, så en vare kan bruges af flere personer. Det skaber fleksibilitet i livet og bidrager samtidigt til en mere bæredygtig verden.

Kort sagt: vi skal alle tænke over, hvordan vores klimaaftryk ser ud, og hos Resurs lover vi at påtage os vores del af arbejdet. Både i dag og i morgen.