Resurs Bank
menu

Vores tryghedsforsikring dækker ved:

Log på onlinebanken

Tryghedsforsikring hos Resurs

Hvad er en tryghedsforsikring?

Har du et lån eller en kredit hos Resurs, kan du få økonomisk sikkerhed med vores tryghedsforsikring, hvis du f.eks. bliver ufrivillig arbejdsløs, syg eller indlagt. Med en forsikring får du betalt hele dit afdrag - dog op til kr. 10.000 pr. måned i op til 12 måneder. Med en tryghedsforsikring betaler vi dit afdrag, hvis du bliver nødt til at gå ned i arbejdstid eller sygemeldes i mere end 50% af din arbejdstid. Forsikringen dækker alle diagnoser, inkl. kroniske sygdomme. Forsikringen dækker dig fra den dato du tegner forsikringen. Forsikringen kan opsiges fra dag til dag og eventuelle udbetalinger skal ikke tilbagebetales. For alle udbetalinger gælder det, at de er skattefrie.

Hvad dækker tryghedsforsikringen?

Du er dækket af tryghedsforsikringen ved:
- Ufrivillig arbejdsløshed (Gælder kun lønmodtagere)
- Ved sygdom (Gælder for lønmodtagere og selvstændige)
- Hvis du bliver indlagt (gælder kun pensionister, førtidspensionister og selvstændige)
- Ved dødsfald som følge af en ulykke.

For nærmere detaljer om dækningen, læs mere i "Dokument om tryghedsforsikringen" under dokumenter og blanketter.

Hvem kan tegne en tryghedsforsikring?

Alle som er i fastarbejde - uanset timeantal inkl. selvstændige, pensionister/førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan tegne en forsikring.

Hvordan er jeg dækket af forsikringen?

Pensionister/førtidspensionister og efterlønsmodtager, dækkes ved hospitalsindlæggelse. Er du selvstændig, er du dækket både ved længerevarende sygdom og ligeledes ved hospitalsindlæggelse. Dog dækker forsikringen ikke ved ledighed.

Hvad koster en tryghedsforsikring?

På en kredit beregnes prisen med 0,45% hver måned af din gældende saldo. Din tryghedsforsikring bliver derfor hele tiden billigere, når du afdrager på kreditten.

Ved kontantlån beregnes prisen med 8,49% af dit afdrag dog minimum 30 kr. og max 350 kr. pr. betalingsplan.
 
Du finder yderligere information i de generelle forsikringsvilkår under: ”Vilkår” og ” Informationer”.