Renteudvikling i Danmark

Renten på udlån

Den usikre globale situation påvirker samfundet og økonomien. Det betyder også ændringer i Resurs i form af en øget rentestigning.

Årsagen

Øget fundingomkostninger påvirker rentemarginalen. Dette betyder, at Resurs Bank justerer den variable debitorrente iht. de stignende markedsrenter. 

Fire spørgsmål til vores kreditchef, Stefan Noderén:

Hvorfor hæver Resurs renten?

– Vi har ligesom mange andre aktører i vores branche brug for at hæve renten, pga. de øgede låneomkostninger, som følge af øgede markedsrenter. Som bank er renter vores "råvare". Det er det samme som med f.eks. kaffe. Når prisen på kaffebønner stiger, stiger prisen på kaffe ude i butikkerne, som rammmer os forbrugere.

Hvordan skal jeg som privatperson værne om min økonomi?

– Som den generelle situation ser ud lige nu, er det særligt vigtigt, at vi har styr på vores privatøkonomi og ikke mindst på vores udgifter, da omkostningerne til kreditter og energi sandsynligvis bliver endnu højere, hvilket betyder, at de vil tage en endnu større del af husholdningernes disponible indkomst end tidligere. Når marginalerne skrumper, bliver det også særligt vigtigt at tænke over, hvilke udgifter og eventuelle investeringer, der er nødvendige, og om man måske kan undgå noget ved at udskyde et køb eller investering.

Hvordan ser Resurs på den usikre globale situation?

– Frem for alt føler vi med Ukraine og de mennesker, som er uskyldigt ramt af Ruslands grusomme aggression. Desværre er der ikke meget, der tyder på, at der snart er en ende på dette, hvilket betyder, at vi sandsynligvis skal leve med markant højere energipriser i en overskuelig fremtid, hvilket i større eller mindre grad rammer alle husstande. Nationalbanken er begyndt at bekæmpe den høje inflation ved at hæve udlånsrenten, og vi i Resurs foretager ikke andre vurderinger end markedet som helhed, hvilket betyder, at vi tror på fortsatte rentestigninger i det kommende år, hvilket giver endnu højere boligudgifter for de fleste. Vi vurderer, at for de fleste danskere vil rådighedsbeløbet blive mindre, men hvis arbejdsmarkedet fortsætter med at vise styrke, og arbejdsløsheden ikke stiger i nævneværdigt omfang, mener vi, at langt de fleste husholdninger har midlerne til at håndtere situationen.

Hæver Resurs renten flere gange i fremtiden?

– Det er altid udfordrende at spå om fremtiden, men under de nuværende omstændigheder er det ikke usandsynligt, at vi vil se flere rentestigninger i fremtiden. I sidste ende afhænger det af, hvordan markedsrenterne udvikler sig og dermed udviklingen i vores egne låneomkostninger.