Resurs styrker bæredygtige aktiviteter og lancere Resurs Society

Resurs ønsker at bidrage til et mere bæredygtigt samfund og et mere ansvarligt kreditmarked. Som et resultat lancerer vi nu Resurs Society, der samler alle Resurs' konkrete foranstaltninger, aktiviteter og investeringer for at bidrage til en bæredygtig udvikling for kunder, partnere, industrien og samfundet som helhed.

Resurs er en del af samfundet og påvirker det. Med dette følger ansvar. Som et led i at hæve vores ambitioner som samfundspartner og fastholde et hurtigt tempo i vores bæredygtighedsaktiviteter, lancerer vi Resurs Society, som vil omfatte at starte følgende initiativer:

  • målrettede aktiviteter for fokusgrupper rettet mod unge og første gangs låntagere
  • online finansiel træning for kunder for at lære mere om at optage lån eller købe produkter på tilbagebetalingsplaner
  • udviklet support til dem, der har betalingsvanskeligheder og har brug for hjælp
  • reduceret klimapåvirkning

Resurs ønsker at blive en mere konkurrencedygtig digital og bæredygtig finansiel virksomhed. Som en del af denne udvikling ønsker Resurs at udvikle og styrke sin bæredygtige og ansvarlige kundeoplevelse på kreditmarkedet sammen med sine partnere og kunder.

”Dette giver os en unik mulighed for at skabe en endnu stærkere og forbedret kundeoplevelse for vores private kunder og forretningspartnere. Samtidig løfter vi vores ambitioner som samfundspartner. Både kunder og branchen kan forvente at se Resurs indgå i endnu mere strategiske partnerskaber med yderligere forretningspartnere, som vi har gjort med Hemma, der gør det lettere at foretage bæredygtige investeringer i hjemmet og med Fairown til abonnementsløsninger, ”siger Nils Carlsson, administrerende direktør i Resurs Bank.

Resurs ønsker også at gøre det endnu lettere for kunderne at træffe kloge og sunde langsigtede økonomiske beslutninger.

”Som sådan indleder vi uddannelsesaktiviteter som økonomisk uddannelse for unge. Vi gør vores kundekommunikation endnu mere tydelig og lettere at forstå, da vi har bemærket, at mange mennesker i øjeblikket har svært ved at forstå komplicerede økonomiske oplysninger. Vores kunder kan også stole på os, når deres liv tager en uventet vending, og de kan for eksempel være nødt til at ændre deres tilbagebetalingsplaner, ”siger Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager, Resurs Holding.

Resurs nye bæredygtighedsinitiativer og -mål

Bidrage til et inklusivt kreditmarked

Vi tager ansvar for øget gennemsigtighed, dialog og uddannelsesinitiativer for kunder og partnere. Som et resultat vil vi i 2022 udvikle og lancere:

  • Målrettede fokusgruppeaktiviteter for unge og første gangs låntagere med det formål at tage ekstra ansvar for disse grupper på tværs af hele kunderejsen
  • Online finansiel uddannelse til at lære kunderne om, hvad det tager at optage et lån eller købe produkter på tilbagebetalingsplaner.
  • Mere proaktive tiltag for at øge mulighederne for at yde support og individuelle løsninger til kunder, der har betalingsvanskeligheder

Lancering af mere bæredygtige produkter og finansieringsløsninger

I 2022 vil vi fortsat inspirere vores kunder til at træffe og ønsker at træffe mere bæredygtige valg. Eksempler på dette er energiløsninger til hjemmet såsom solpaneler og lade stationer samt abonnementsløsninger, som hjælper os med at fremme klimapositive aktiviteter og øget cirkularitet.

Reducer vores direkte klimapåvirkning med 50% inden 2030. Fra 2022 vil vi også klimakompensere vores forventede klimapåvirkning og dermed sikre, at denne del af vores operationer er klimaneutral. *

*Klimapåvirkningen blev beregnet i overensstemmelse med drivhusgasprotokollen med 2020 som basisår. Yderligere oplysninger vil snart blive offentliggjort på vores websted.

Lancering af vores eget initiativ til, hvordan vi kanaliserer og optimerer vores sociale ansvar med fokus på medarbejderengagement og vores ambition om at være en aktiv partner i samfundet. Eksempler på indhold varierer fra foreninger og integration til finansiering og iværksætteri.

En del af vores hverdag

Som bank og arbejdsgiver spiller vi en vigtig rolle i samfundet, og vi tager vores rolle meget alvorligt. Vores arbejde for en bæredygtig fremtid er en naturlig del af vores hverdag og tager udgangspunkt i FN's Global Compact, som vi har valgt at tilslutte os. Global Compact er et frivilligt initiativ, som betyder, at vi som virksomhed opererer ud fra FN's 10 universelle principper på områder som miljø, menneskerettigheder, arbejdsret og antikorruption.

Vi ønsker at være en del af lokalmiljøet, og vi har derfor valgt at engagere os lokalt, der hvor vi driver vores virksomhed. På den måde mener vi, at vores støtte kan nå ud til dem, som virkelig har brug for den. Vi arbejder ofte sammen med foreninger, som vi sponsorerer, og vi drager stor nytte af deres netværk og viden.

Global Compact

FN's Global Compact er et internationalt frivilligt initiativ, der skal mobilisere den styrke, der findes i erhvervslivet. Når vi har tilsluttet os Global Compact, har vi forpligtet os til at efterleve 10 universelle principper for menneskerettigheder, miljø, arbejdsret og antikorruption. For os er dette et naturligt valg. Vi har altid haft et stærkt socialt engagement, og gennem Global Compact påtager vi os et fælles ansvar sammen med virksomheder og organisationer over hele verden. Hvert år rapporterer vi om vores arbejde for en bæredygtig fremtid – både direkte til Global Compact og gennem vores bæredygtighedsrapport.

Læs mere om Global Compact

En positiv styrke

Vi ønsker at give mennesker mulighed for at leve det liv, de ønsker - i dag og i morgen. Det gennemsyrer hele vores virksomhed og ikke mindst vores engagement i samfundet.

Det er en del af vores tradition, at vi sponsorerer det lokale foreningsliv, da vi tror på, at foreningernes engagement og netværk kan skabe samfundsmæssige ændringer. Vi ønsker at være en positiv styrke i samfundet og bidrage på flere forskellige niveauer - gennem såvel økonomisk sponsorering som mere aktiv støtte.

Vi ønsker at gøre en forskel. Sådan rigtigt.  Derfor får vores medarbejdere tildelt volontørtimer, som de kan anvende på frivilligt arbejde.  I Helsingborg samarbejder vi med organisationen Drivkraft, som tilbyder mentorhjælp til elever og deres forældre, ligesom de arrangerer lektiehjælp på skoler rundt om i byen.

Vi har en stærk tro på individets kraft, men af og til har man brug for lidt hjælp på vejen.  Vi støtter organisationer og aktiviteter, som har til formål at give individet muligheden for at påvirke sin egen hverdag og fremtid - alt fra demokratiske projekter til praktikpladser og initiativer til startups.

I vores sponsorat ønsker vi at støtte de organisationer, som er demokratiske og åbne for alle.  Vi har eksempelvis et stort engagement i idrætsforeninger, der deler vores værdier, og som udvikler et sundt miljø, hvor børn og unge kan vokse og udvikle sig.

Med menneskelige ressourcer gør vi en forskel

Resurs Bank er en GeBlod-certificeret virksomhed, hvilket indebærer, at vores medarbejdere kan få lov til at donere blod i arbejdstiden - en afgørende samfundsindsats, som redder liv. I det svenske sygehusvæsen har man i snit brug for en pose blod i minuttet døgnet rundt hele året.

At give blod kan redde op til 3 menneskeliv, og det kræver ikke mere end 10 minutter af din tid. En værdifuld indsats, hvor hver dråbe tæller.

Vores arbejde for et mere bæredygtigt samfund

Arbejdet for en bæredygtig samfundsudvikling finder sted overalt i vores organisation. Bæredygtighed er en del af vores daglige aktiviteter og noget, der altid tages i betragtning i de beslutninger vi træffer. Derudover fokuserer vi på seks områder, som er fremhævet i vores årlige bæredygtighedsrapport. Det er områder, hvor vi mener, at vi har mulighed for at påvirke og forandre. Disse er blevet identificeret i dialog med dem, som på forskellig vis kommer i kontakt med vores virksomhed - kunder, medarbejdere, partnere og ejere.

Vores seks fokusområder er:

Miljø – Hos Resurs Bank bruger vi vores miljøressourcer ansvarligt og udfører et aktivt miljøarbejde. Vi er nået et godt stykke på vejen mod en mere klimavenlig arbejdsplads, men vi har høje ambitioner og fortsætter med at udfordre os selv.

Mangfoldighed og ligestilling – Vi ønsker, at vores organisation skal afspejle den mangfoldighed, der findes i samfundet, og ligestilling mellem mænd og kvinder er en selvfølge for os. At ligestilling er et prioriteret område, kan blandt andet ses på koncernens ledelsesniveau, hvilket har givet os flere udmærkelser. For eksempel er vi noteret på Allbrights grønne liste over børsnoterede selskaber med ligelig fordeling mellem kvinder og mænd i virksomhedens ledelse.

BÆREDYGTIGHETSRAPPORT 2020

Socialt ansvar - I vores samfundsengagement ønsker vi at yde aktiv støtte, for eksempel ved at tilbyde praktikpladser og ved at give vores medarbejdere timer til frivilligt arbejde.

Ansvarlig kredittildeling – Vi giver kun kredit, når kunden forventes at være i stand til at gennemføre betalingsplanen. Vi har et team, hvis opgave er at hjælpe tidligt i forløbet, hvis en kunde får problemer med at betale.

Antikorruption – Vores antikorruptions arbejde sker på alle niveauer i organisationen, blandt andet med uddannelsesindsatser og med flere kontrolindsatser, som sikrer, at vi driver vores virksomhed på et etisk grundlag.

Kundeintegritet – Vi arbejder hele tiden på at sikre, at vores kunders personlige oplysninger anvendes på en sikker, etisk og korrekt måde.

A Sustainable Tomorrow - bedst til møder, som får bæredygtigheden til at ske

For at styrke vores bæredygtige arbejde har vi valgt at engagere os i A Sustainable Tomorrow  Det er et moderne mødested, hvor viden formidles, og der skabes et netværk, så det bliver muligt at styrke bæredygtigheden i erhvervslivet.  Med de globale mål som udgangspunkt genereres der nye idéer samt et flerdimensionelt samarbejde, som fører til flere forretningsmæssige fordele.  A Sustainable Tomorrow arrangerer blandt andet en årlig bæredygtigheds- og fremtidskonference. Her mødes en række bæredygtige aktører fra erhvervslivet, den offentlige sektor, civilsamfundet og den akademiske verden.

Læs mere om A Sustainable Tomorrow

Vil du vide mere om vores bæredygtighedsarbejde?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i bæredygtighed, og så fortæller vi gerne mere om, hvordan vi arbejder med dette punkt.

Kontakt os