Resurs Banks engagement i samfundet

Som bank og arbejdsgiver spiller vi en vigtig rolle i samfundet, og vi tager vores rolle meget alvorligt. Vores arbejde for en bæredygtig fremtid er en naturlig del af vores hverdag og tager udgangspunkt i FN's Global Compact, som vi har valgt at tilslutte os. Global Compact er et frivilligt initiativ, som betyder, at vi som virksomhed opererer ud fra FN's 10 universelle principper på områder som miljø, menneskerettigheder, arbejdsret og antikorruption.

Vi ønsker at være en del af lokalmiljøet, og vi har derfor valgt at engagere os lokalt, der hvor vi driver vores virksomhed. På den måde mener vi, at vores støtte kan nå ud til dem, som virkelig har brug for den. Vi arbejder ofte sammen med foreninger, som vi sponsorerer, og vi drager stor nytte af deres netværk og viden.

UN Global CompactUN Global Compact

Global Compact

FN's Global Compact er et internationalt frivilligt initiativ, der skal mobilisere den styrke, der findes i erhvervslivet. Når vi har tilsluttet os Global Compact, har vi forpligtet os til at efterleve 10 universelle principper for menneskerettigheder, miljø, arbejdsret og antikorruption. For os er dette et naturligt valg. Vi har altid haft et stærkt socialt engagement, og gennem Global Compact påtager vi os et fælles ansvar sammen med virksomheder og organisationer over hele verden. Hvert år rapporterer vi om vores arbejde for en bæredygtig fremtid – både direkte til Global Compact og gennem vores bæredygtighedsrapport.

Læs mere om Global Compact

En positiv styrke

Vi ønsker at give mennesker mulighed for at leve det liv, de ønsker - i dag og i morgen. Det gennemsyrer hele vores virksomhed og ikke mindst vores engagement i samfundet.

Det er en del af vores tradition, at vi sponsorerer det lokale foreningsliv, da vi tror på, at foreningernes engagement og netværk kan skabe samfundsmæssige ændringer. Vi ønsker at være en positiv styrke i samfundet og bidrage på flere forskellige niveauer - gennem såvel økonomisk sponsorering som mere aktiv støtte.

Vores arbejde for et mere bæredygtigt samfund

Arbejdet for en bæredygtig samfundsudvikling finder sted overalt i vores organisation. Bæredygtighed er en del af vores daglige aktiviteter og noget, der altid tages i betragtning i de beslutninger vi træffer. Derudover fokuserer vi på seks områder, som er fremhævet i vores årlige bæredygtighedsrapport. Det er områder, hvor vi mener, at vi har mulighed for at påvirke og forandre. Disse er blevet identificeret i dialog med dem, som på forskellig vis kommer i kontakt med vores virksomhed - kunder, medarbejdere, partnere og ejere.

Vores seks fokusområder er:

Miljø – Hos Resurs Bank bruger vi vores miljøressourcer ansvarligt og udfører et aktivt miljøarbejde. Vi er nået et godt stykke på vejen mod en mere klimavenlig arbejdsplads, men vi har høje ambitioner og fortsætter med at udfordre os selv.

Mangfoldighed og ligestilling – Vi ønsker, at vores organisation skal afspejle den mangfoldighed, der findes i samfundet, og ligestilling mellem mænd og kvinder er en selvfølge for os. At ligestilling er et prioriteret område, kan blandt andet ses på koncernens ledelsesniveau, hvilket har givet os flere udmærkelser. For eksempel er vi noteret på Allbrights grønne liste over børsnoterede selskaber med ligelig fordeling mellem kvinder og mænd i virksomhedens ledelse.

Socialt ansvar - I vores samfundsengagement ønsker vi at yde aktiv støtte, for eksempel ved at tilbyde praktikpladser og ved at give vores medarbejdere timer til frivilligt arbejde.

Ansvarlig kredittildeling – Vi giver kun kredit, når kunden forventes at være i stand til at gennemføre betalingsplanen. Vi har et team, hvis opgave er at hjælpe tidligt i forløbet, hvis en kunde får problemer med at betale.

Antikorruption – Vores antikorruptions arbejde sker på alle niveauer i organisationen, blandt andet med uddannelsesindsatser og med flere kontrolindsatser, som sikrer, at vi driver vores virksomhed på et etisk grundlag.

Kundeintegritet – Vi arbejder hele tiden på at sikre, at vores kunders personlige oplysninger anvendes på en sikker, etisk og korrekt måde.

Vil du vide mere om vores bæredygtighedsarbejde?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i bæredygtighed, og så fortæller vi gerne mere om, hvordan vi arbejder med dette punkt.

Kontakt os