Resurs Banks virksomhedsledelse

Resurs Bank AB (publ) er et bankaktieselskab, som har tilladelse til at drive bankvirksomhed. Tilladelses- og tillsynsmyndigheden er Finansinspektionen. Banken har skriftlige politikker, der regulerer virksomheden, og som årligt fastsættes af bestyrelsen.

Resurs Bank AB (publ)

Hovedsæde: Helsingborg

CVR-nr: 516401-0208

AD: Nils Carlsson

Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer og eksterne revisorer, fastsætter årsopgørelser, træffer beslutninger vedrørende bankens gevinster eller tab, træffer beslutninger om ansvarsfrihed for bestyrelsen og AD, samt fastsætter godtgørelsen for bestyrelsen og eksterne revisorer.

Bestyrelsen vælger bestyrelsesformand, administrerende direktør (AD), udvalg og har ansvar for, at banken har funktioner for Intern Revision, Compliance og Risikokontrol.

Bestyrelsen rapporterer til generalforsamlingen. Compliance-funktionen og Risiko-funktionen rapporterer til AD og bestyrelsen. Den interne revision rapporterer til AD, bestyrelsen og den eksterne revision.