Bestyrelsen

Martin Bengtsson

Formand for nomineringsudvalget og medlem i Audit Committee

Født: 1970.

Uddannelse og erhvervserfaring:

Civiløkonom. Tidligere udviklingschef hos SIBA Aktieselskab og landechef hos SIBA Aktieselskab, den danske filial. Pt. Investment Manager hos SIBA Invest AB.

Andre væsentlige opgaver:

Bestyrelsesmedlem i SIBA Fastigheter AB og CEO i SIBA Invest AB.

Lars Nordstrand

Formand i Corporate Governance Comittee og medlem i Remuneration Committee.

Født: 1951.

Uddannelse og erhvervserfaring:

Bachelorgrad i humaniora og erhvervsøkonomi. Tidligere administrerende direktør for Moderna Försäkringar og Movestic Livförsikring AB og viceadministrerende direktør for Invik, major i reserven.

Andre væsentlige opgaver:

Bestyrelsesformand for Solid Insurance AB, Euroaccident Life Insurance, Akademikerförsäkring og Nordnet Pensionsförsäkring.

Fredrik Carlsson

Formand i Audit Committee og Remuneration Committee

Født: 1970.

Uddannelse og erhvervserfaring:

MBA, kandidateksamen i virksomhedsøkonomi. Tidligere Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch og HSBC.

Andre væsentlige opgaver:

Bestyrelsesformand for Svolder AB og Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Bestyrelsesmedlem i Solid Insurance AB og Torsten og Wanja Söderbergs Stiftelser.

Kristina Patek

Medlem i Audit Committee.

Født: 1969.

Uddannelse og erhvervserfaring:

Master of Science i økonomi, Uppsala Universitet. Tidligere Head of M&A hos Tieto Corporation, partner i kapitalfonden Scope, Investment Manager hos Ratos, CEO Cell Innovation og Management konsulent Accenture.

Andre væsentlige opgaver:

Senior Investment Director Stena Sessan AB. Bestyrelsesmedlem i Didner & Gerge Fonder, 24Health og Matilda Foodtech.

Susanne Ehnbåge

Medlem i Remuneration Comittee

Født: 1979.

Uddannelse og erhvervserfaring:

Kandidatgrad i Økonomi fra Handelshøjskolen i Göteborg. CEO og andre stillinger inden for NetOnNet og SIBA AB.

Andre væsentlige opgaver:

Administrerende direktør for Lindex. Bestyrelsesmedlem i Quimper.

Marita Odélius Engström

Medlem i Corporate Governance Comittee

Født: 1961.

Uddannelse og erhvervserfaring:

Civiløkonom. Auktoriseret revisor. Tidligere CFO og Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andre væsentlige opgaver:

Bestyrelsesmedlem i Solid Forsikring AB og Movestic Life and Pension.

Mikael Wintzell

Født: 1981.

Uddannelse og erhvervserfaring:

Gymnasieingeniør. Tidligere vicekommerciel direktør Klarna, salgsdirektør Payex. I øjeblikket grundlægger og administrerende direktør for Wellstreet Group.

Andre væsentlige opgaver:

Bestyrelsesmedlem i virksomheder, der er tilknyttet Wellstreet Group.

Magnus Fredin

Medlem i Corporate Governance Comittee

Født: 1981.

Uddannelse og erhvervserfaring:

Tidligere Head of Sales og VP of Sales på Klarna, CEO på Babyshop og CDON.com, bestyrelsesmedlem i Yabie (tidligere Kaching Retail) og Cool Company Skandinavien AB. Tidligere VP Commercial på Volvo Cars og nuværende Senior VP Global Online Business på Volvo Cars.

Andre betydningsfulde poster:

President, Senior Vice President Direct Markets hos Volvo Cars. Bestyrelsesmedlem i Teknikdelar.se

Pia-Lena Olofsson

Medlem i Corporate Governance Committee

Født: 1972.

Uddannelse og erhvervserfaring:

MBA, Gøteborg Universitet, Executive MBA, Warwick University, UK og Funding and Risk, London Business School. Tidligere finansdirektør i Visma AB, Collector AB (publ), Catena Media plc (publ) og forskellige stillinger i Bure Equity AB (publ) og Citat AB.

Andre væsentlige opgaver:

CFO og Head of IR hos Cibus Nordic Real Estate AB (publ). Bestyrelsesmedlem i virksomheder inden for Cibus-koncernen.

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og dens overordnede ansvar er at lede virksomheden så succesrigt som overhovedet muligt.

I henhold til loven om aktieselskaber er bestyrelsens primære opgave at sørge for virksomhedens organisation og forvaltning, afgive en løbende bedømmelse af virksomhedens økonomiske situation samt at sørge for, at virksomhedens organisation er tilrettelagt således, at bogføring, forvaltningen af de respektive midler og virksomhedens økonomiske forhold sker på forsvarlig vis.

Resurss bestyrelse følger virksomhedens drift via regelmæssige rapporter, skriftlige såvel som mundtlige, fra CEO og ledelsen.

Beslutningerne træffes af bestyrelsen gennem majoritetsbeslutninger. Som bestyrelsesmedlem har den enkelte part også et personligt ansvar.