Virksomhedsinformation

I Resurs Danmark er vi i dag omkring 70 medarbejdere, som håndterer den danske virksomhed og tager hånd om dig som kunde. Resurskoncernen blev grundlagt i 1977, og vi er i dag repræsenteret i hele Norden med mere end 5,7 millioner kunder. Det er vigtigt for os, at den lokale forankring er til stede, og at vi er lokaliseret i nærheden af vores kunder – det giver os stor fleksibilitet og skaber en større tryghed for dig som kunde.

Ledelsen

Nils Carlsson

President & CEO

Født: 1969

Uddannelse og erhvervserfaring:

Master of Business Administration Växjö University, Stockholm School of Economics, MBA Heriott Watt Edinburgh. Director of Product Development Europolitan, Director Business Development Vodafone, Vice President Sales, Marketing & Product Telenor, CEO Netbooster, CEO Electrolux Sverige, CEO Fortnox AB.

Andre relevante opgaver:

Bestyrelsesmedlem i Poolia AB.

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

35 000 aktier, 950 000 warrants.

Sofie Tarring Lindell

Chief Financial Officer (CFO) & Head of Investor Relations (Barselsorlov)

Født: 1991

Uddannelse og erhvervserfaring:

MSc i erhvervsøkonomi med speciale i Corporate Finance ved Lunds Universitet. Tidligere ansat i forskellige stillinger i Resurs-koncernen, senest som Head of IR and Group Control.

Andre relevante opgaver: -

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

545 aktier, 290 000 warrants.

Sebastian Green

Chief Information Officer (CIO)

Født: 1973

Uddannelse og erhvervserfaring:

Master of Science i Computer Engineering ved Lunds Universitet. Tidligere CIO & Development Manager hos Bergendahls Food, IT-konsulent hos Capgemini og NCR Teradata og IKEA.

Andre relevante opgaver: -

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

2 650 aktier, 50 000 warrants.

Andreas Fridell

Chief Operating Officer (COO)

Født: 1981

Uddannelse & Erhvervserfaring:

Officerseksamen, markeds- og kommunikationseksamen. Studier i pædagogik og ledelse. Officer i det svenske forsvar, Sales Manager Eniro, Chief Commercial Officer Fortnox AB, bestyrelsesmedlem i Nyföretagarcentrum, Head of Solution Management og vicedirektør IST AB samt administrerende direktør og Head of Business Region Sweden hos IST AB og IST Group.

Andre relevante opgaver:

Bestyrelsesmedlem i Kivra Oy.

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

0 aktier, 85 000 warrants.

Alexander Burman

Chief Commercial Officer (CCO) Consumer

Født: 1988

Uddannelse og erhvervserfaring:

M.Sc. Business and Management, Uppsala University, B.Sc Business and Economics, Uppsala University. Nordic Head of Consumer Loans, Santander Consumer Bank, Manager, Ernst & Young (EY) Advisory Services. Trainee, Swedish Trade Council (Exportrådet).

Andre relevante opgaver: -

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

14 000 aktier, 180.000 warrants.

Marie Darte

Chief Governance & Risk Officer

Født: 1978

Uddannelse og erhvevserfaring:

Civiløkonom, Lunds Universitet. Tidligere ansat i forskellige stillinger hos Mercedes Benz Finans, Head of Risk Sverige Ikano Bank og Risk & Compliancechef Fortnox Finans AB.

Andre relevante opgaver: -

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

3 000 aktier, 185 000 warrants.

Stefan Noderén

Chief Credit & NPL Officer og acting Chief Financial Officer (CFO) & Head of Investor Relations

Født: 1968

Uddannelse og erhvevserfaring:

Gymnasieøkonom. Tidligere adm. dir. Redcats Finans AB, adm. dir. Time Finans AB, IT- og forretningsudviklingschef Finaref Sverige AB.

Andre relevante opgaver: -

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

22 000 aktier, 122 500 warrants.

Anita Tidner

Chief Customer Service Officer

Født: 1964

Uddannelse og erhvervserfaring:

Markedsøkonom DIHM, tidligere Head of Customer Service Telia Sverige, Head of Sales Telia Operator Business, Head of Sales UC Kreditinformation. Konsulent i ledelsesudvikling og salg.

Andre relevante opgaver:

Bestyrelsesmedlem i Alliera Sälj- & Ledarutveckling AB.

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

2 024 aktier, 75 000 warrants.

Mattias Ekman

Chief Commercial Officer (CCO) Corporate

Født: 1988

Uddannelse og erhvervserfaring:

Har studeret på universitetet i Uppsala, Business Management IHM Business School. TiHar studeret på universitetet i Uppsala, Business Management IHM Business School. Tidligere erhvervserfaring hos både Klarna Bank AB ogHi3G Access AB i forskellige ledende kommercielle roller.

Andre relevante opgaver:

Bestyrelsesformand, Skrym AB. Bestyrelsesmedlem, Brink Commerce AB.

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

0 aktier, 0 warrants.

Johanna Jonsson

Chief People & Culture Officer

Født: 1977

Uddannelse og erhvervserfaring:

Master degree Behavioural Science, Lunds Universitet. Tidligere erhvervserfaring: Group HRBP, Beijer Ref AB, Group HR Manager, Entry Point North AB og HR, Massive Entertainment.

Andre relevante opgaver: -

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

1 734 aktier, 160 000 warrants.

Måns Renntun

Chief Communication & Marketing Officer

Født: 1978

Uddannelse og erhvervserfaring:

Journalistuddannelse på Skurup Folkhögskola. Har studeret engelsk, medie & kommunikation samt statskundskab på universitetet i Lund. Kommunikationsrolle på universitetet i Malmø. Brand manager og kommunkationsstrateg for Region Skåne. Communications Manager Business Region Skåne. Seniorkonsulent Gullers Grupp.

Andre relevante opgaver: -

Ejerforhold i Resurs Holding AB:

883 aktier, 103 053 warrants.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal lede Resurs virksomhedsdrift så succesrigt som muligt, samt være ansvarlig for virksomhedens organisation og forvaltning. Dette gør man blandt andet ved at modtage regelmæssige rapporter fra Resurs CEO og ledelse.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vurderes af Finansinspektionen og gennemgår derefter en årlig intern egnethedsvurdering.

Læs mere om bestyrelsen

Virksomhedsledelse

Banken styres af både eksterne og interne forskrifter. Eksternt gennem love, forordninger og forskrifter. Internt gennem virksomhedens vedtægter og bestyrelsens arbejdsvedtægter, samt gennem politikker, retningslinjer og rutiner.

Læs mere om vores virksomhedsledelse

Revisor

Eksterne revisorer vælges årligt på generalforsamlingen. Deres opgave er at gennemgå årsopgørelser, bogføring samt bestyrelsens og CEO’s forvaltning. Funktionen for den interne revision fastlægges af og hører under bestyrelsen.

Lønninger

Lønnen består af grundløn, variable løndele, samt sundhedssikring og pensionsordning. Fastsættelsen af lønnen er individuel.

Læs mere om lønninger i Annual report

Information om forsikringsformidling

Resurs er registreret hos Bolagsverket, som er tilknyttet forsikringsformidler til Solid Forsikringsaktieselskab. Resurs formidler forsikringer med Solid Forsikringsaktieselskab som forsikringsgiver.

Læs mere om vores forsikringsformidling her

Kontrolfunktioner

Vores interne kontrolfunktioner fastlægges af bestyrelsen. De arbejder uafhængigt og selvstændigt i forhold til den operative virksomhed, og de rapporterer løbende deres iagttagelser og bedømmelser.

Læs mere om vores kontrolfunktioner