PSD2

I januar 2018 trådte en ny betalingstjenestelov i kraft i Danmark. Den nye lov er opdateret i overensstemmelse med EU´s betalingstjenestedirektiv (PSD2).

Loven er blandt andet blevet udvidet til at omfatte nye typer af tjenester til at betale og få kontooplysninger. Derudover bliver du som forbruger generelt bedre beskyttet og konkurrencen mellem virksomheder, der tilbyder tjenester inden for betaling og kontooplysninger, vil blive styrket.

Tjenesteydelser som reguleres ved lov

Loven regulerer blandt andet to forskellige former for tjenesteydelser, som andre virksomheder (såkaldte tredjepartsleverandører) kan tilbyde, og som giver dig som kunde mulighed for at bruge dine betalingskonti hos Resurs uden at være i kontakt med os. Hvis du ikke vil anvende disse tjenesteydelser, vil du dermed ikke blive berørt af de nye regler om tredjepartsoperatører.

Gennemførelse af betalinger

Udover din bank findes der en række andre tjeneste til at ordne din økonomi og foretage dine betalinger. En online virksomhed kan for eksempel tilbyde dig at foretage betaling via en såkaldt tredjepartsoperatør, som placerer (initierer) betalingen fra din konto hos banken.

Hvis du vælger at betale via en sådan tjeneste, accepterer du på det tidspunkt hvor betalingen sker, at tredjepartsoperatøren får adgang til din konto hos banken (til at gennemføre betalingen).

Indsamling af kontooplysninger

Der er også tredjepartsoperatører, som indsamler og samler oplysninger fra dine bankkontoer på internettet eller i en app. Med en sådan tjeneste kan du få en samlet indsigt i dine konti og dit forbrug, selvom du bruger flere forskellige banker.

Hvis du vil bruge en tredjepartsoperatør til at betale eller til at indsamle dine kontooplysninger, indgår du en direkte aftale med denne. Ifølge den nye lov skal du give dit samtykke ved anvendelsen af tjenesten. Hvis du har godkendt at anvende en tredjepartsaktør, vil din bank offentliggøre dine kontooplysninger til det pågældende firma. Du skal være opmærksom på, at din bank ikke har kontrol over, hvordan oplysningerne anvendes af tredjepartsoperatøren.

For at en tredjepartsoperatør skal have ret til at levere ydelser med henblik på betalinger eller videregivelse af kontooplysninger, kræver den nye betalingstjenestelov, at selskabet er godkendt af eller registreret i Finanstilsynet eller en tilsvarende myndighed i EU/EØS.

Forkert betaling eller uautoriseret transaktion

Hvis en betaling er foretaget forkert, eller hvis der er foretaget en uautoriseret transaktion fra din konto, skal du rapportere fejlen til banken – også selvom du har anvendt en tjeneste for initiering af betaling fra en tredjepartsoperatør. Hvis du har krav på kompensation eller at få pengene tilbage, modtager du dem af banken.

Med den nye lov er hæftelsen for uautoriserede transaktioner reduceret fra 1.100 kr. til 375 kr.

Ansvar for uagtsomhed

Hvis en uautoriseret transaktion er gennemført som følge af, at du har handlet groft uagtsomt i forhold til bankens vilkår for, hvordan du skal håndtere dit kort eller andre betalingsinstrumenter, er dit ansvar for uautoriserede transaktion maksimalt 8.000 kr. Du er ansvarlig for hele transaktionen, hvis du har håndteret dit kort eller andre betalingsinstrumenter under forhold, hvor du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Tilbagebetaling

Hvis du har anmeldt en uautoriseret transaktion, vil banken undersøge og tilbagekalde beløbet så hurtigt som muligt. I nogle tilfælde betaler banken beløbet tilbage, selvom bankens undersøgelse af transaktionen ikke er afsluttet. Hvis det ved undersøgelsens afslutning viser sig, at du ikke har ret til at få det fulde beløb tilbage, kan banken ligeledes fratrække beløbet fra din konto.

Dine rettigheder når du foretager betalinger i Europa

EU-Kommissionen har udarbejdet en brochure, som forklarer dine rettigheder, når du foretager betalinger i Europa. Heri fremgår det blandt andet, at dine elektroniske betalinger bliver både billigere, nemmere og sikrere gennem EU’s regler.

Læs hele brochuren her

Sådan fungerer det:

  • Du kan foretage betalinger i hele Europa (EU, Island, Norge og Liechtenstein) lige så fleksibelt og sikkert som i dit eget land.
  • Sælgeren kan ikke opkræve ekstra omkostninger, når du betaler med et kort, som er udstedt i EU.
  • Reglerne omfatter alle typer af elektronisk betaling (fx. overførsler, autogiro og kortbetalinger).
  • Alle, som er lovligt bosat i et europæisk land, har ret til en bankkonto for elektroniske betalinger (betalingskonto).