Klageadgang

Klageadgang

Resurs sætter pris på synspunkter og klager omkring vores bankvirksomhed, da disse giver os mulighed for at opfange eventuelle problemer, afhjælpe dem og træffe forebyggende foranstaltninger.

Hvis du som kunde har synspunkter eller ønsker at fremføre en klage, beder vi dig derfor i første omgang kontakte vores kundeservice, som så vil forsøge at løse dit problem på bedst mulig måde. Hvis den enkelte medarbejder ikke selv er i stand til at hjælpe dig, vil vedkommende få sine kollegaer og/eller den afdelingsansvarlige til at hjælpe sig.

Hvis du stadigvæk er konkret utilfreds med vores håndtering af en finansiel tjenesteydelse eller et finansielt produkt, kan du fremføre din klage skriftligt pr. e-mail eller brev til den klageansvarlige hos Resurs. Den klageansvarlige har til opgave at besvare klager og sørger for at tilgodese dine interesser som kunde.

Du kontakter den klageansvarlige ved at klikke på e-mail-linket: klagedk@resurs.dk

  • Når du sender din klage, vil vi hurtigt muligt bekræfte, at vi har modtaget klagen.
  • Vi vender tilbage med svar snarest og senest efter to uger.
  • Hvis vi ikke er i stand til at besvare din klage fyldestgørende inden for de to uger, vil du få besked om årsagen, samt hvornår vi regner med at svare.
  • Inden vi behandler din klage, skal vi indsamle den information, som er nødvendig for, at vi kan vurdere din klage.
  • Inden vi begynder at besvare din klage, vil vi undersøge eventuelle interessekonflikter, samt forsøge at undgå eller begrænse disse.
  • I vores kommunikation med dig, vil vi anvende et klart og tydeligt sprog.

Du kan også sende din klage til: Resurs Delta Park 46 2665 Vallensbæk Strand

Fører en henvendelse ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K. Telefontid kl. 9.30-12.30. Tlf. 3543 6333

Kompletterende information til alternativ tvistløsning:

Forbrugerklageævnet Adresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

Forbrugerombudsmanden Adresse: Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Du har også mulighed for at klage til – EU-kommissionens online klageportal.

Endelig kan du indbringe din klage for de civile domstole for at få prøvet sagen der.

De personlige oplysninger, du afgiver i kontaktformularen, vil blive registreret i forbindelse med behandlingen af din klage. Oplysningerne vil kun være registreret i den tid, det er nødvendigt af hensyn til administrationen. Ønsker du yderligere informationer om Resurss håndtering af personoplysninger, beder vi dig læse Resurs fuldstændige informationer om politikken til beskyttelse af personoplysninger.

Send din klage med:

Udfyld formularen nedenfor eller kontakt os per:

E-post: klagedk@resurs.dk

Brev:

Klageansvarlig, Resurs

Delta Park 46

2665 Vallensbæk Strand

Kontakt os