Din sikkerhed - Resurs vigtigste prioritet

Hvad er PSD2?

Den 1 januar 2018 trådte den nye lov om betalinger, PSD2, i kraft. Loven er udvidet til at omfatte nye typer af tjenester til at betale og tilgå kontooplysninger. Forbrugerbeskyttelsen er blevet styrket, og ambitionen er at lette grænseoverskridende betalinger og andre finansielle tjenester inden for EU.

Læs mere om PSD2
Nye regler ved betaling

Hvad er GDPR?

I maj 2018 fik Danmark og det øvrige EU en ny fælles lov, som regulerer, hvordan persondata skal behandles. Databeskyttelsesforordningen, GDPR, giver en udvidet beskyttelse til forbrugeren og vores partnere.

GDPR som kunde
GDPR som partner

Bankhemmelighed

Alle banker er omfattet af bankhemmeligheden. Det indebærer, at vi hos Resurs ikke må udlevere oplysninger om dig til andre. Bankhemmeligheden er bestemt ved lov og gælder for alle oplysninger, skriftlige såvel som mundtlige. Vi må heller ikke oplyse, om du er kunde hos os eller ej.

Derfor beder vi dig om at identificere dig på korrekt vis, når du kontakter banken.

Cookies

Når du vælger at besøge vores hjemmeside, vil vi gerne give dig den bedst mulige oplevelse. Vi anvender derfor cookies, der er små tekstfiler med information, som lagres på din computer, mobil eller tablet. Når du besøger hjemmesiden første gang, skal du selv vælge, om du ønsker at acceptere cookies eller vil lave dine egne indstillinger. Dette kan ske under din browsers indstillinger.

Vi anvender cookies, for at hjemmesiden skal fungere korrekt, og for at du skal kunne bevæge dig smidigt rundt på hjemmesiden og anvende alle dens funktioner. Hjemmesiden anvender også cookies til markedsføring og markedsundersøgelser, så vi kan tilpasse vores tjenester til netop dig. Cookies, som anvendes til markedsføringsformål, kan deles med tredjepartsleverandører. Derudover anvendes cookies til at udarbejde anonyme statistikker, hvilket hjælper os med at forbedre indholdet.

Der findes tre typer af cookies på denne hjemmeside:

 • Nødvendige cookies, som kræves, for at hjemmesiden skal fungere efter hensigten.
 • Statistikcookies, som anvendes til at spore og måle de besøgendes adfærd på hjemmesiden.
 • Markedsføringscookies, som anvendes til at identificere den besøgende og skabe en brugerprofil. Denne bruges til at målrette markedsføring mod den besøgende. Informationen anvendes både af os og af tredjeparter.

Vores ansvar

Hos Resurs behandles alle kundeoplysninger og transaktioner på en måde, så ingen kan få uautoriseret adgang til oplysningerne.

 • Vi gennemfører kontinuerligt sikkerhedsarbejde
 • Implementerer og overvåger sikkerhedssoftware
 • Aktiv forebyggelse af svindel
 • Oplæring og informering af vores medarbejdere i sikkerhedsspørgsmål

Vi gennemfører et kontinuerligt sikkerhedsarbejde, hvor vi implementerer og overvåger sikkerhedssoftware af forskellig slags.

Vores eksperter inden for informationssikkerhed arbejder dagligt med at overvåge systemer og tjenester. De holder sig velinformerede om udviklingen, og arbejder aktivt på at forebygge eventuelle hændelser.En stor del af deres arbejde går også ud på at informere og oplære vores medarbejdere i sikkerhedsspørgsmål. Det er vigtigt, at hele vores organisation har en stor viden om sikkerhedsspørgsmålet, så vi er trygge og kyndige i vores møde med dig som kunde.

Dit ansvar

For at undgå at følsomme oplysninger havner i de forkerte hænder, beder vi dig som kunde om altid at være varsom med dine handlinger. Resurs kontakter dig aldrig via e-mail eller telefon for at bede om personlige oplysninger!

Tips til hvordan du handler mere sikkert i butikker og online

 • Udlever aldrig din PIN-kode
 • Vær opmærksom på dine betalingskort
 • Svar aldrig på phishing-mails, falske virusadvarsler eller lignende.
 • Åben ikke vedhæftede filer i e-mails fra ukendte afsendere
 • Videregiv aldrig personlige oplysninger
 • Skriv ikke din PIN-kode ned på papir
 • Brug ikke NemID eller CPR på offentlige computere
 • Svar ikke på usædvanlige spørgsmål per telefon fra ukendte personer

Reager på identitetstyveri med det samme

Identitetstyveri er et voksende problem – både på internettet og ude i ”den virkelige verden”. Hvis du har prøvet, at andre har misbrugt din identitet, så ved du også hvor ubehageligt det er, når der fx vælter girokort og betalingsaftaler ind ad døren. Derfor er det rigtig vigtigt, at du ved hvordan du skal forholde dig, hvis du fx har fået stjålet din pung i toget eller hvis dine betalingskortoplysninger er blevet hacket på din computer.

På borger.dk kan du finde en grundig guide til, hvordan du skal forholde dig, når du opdager tyveriet. Reager på identitetstyveri med det samme.

Dette skal du gøre i forbindelse med identitetstyveri

 • Meld tyveriet til politiet
 • Kontakt din bank eller banker
 • Kontakt sælger, virksomhed eller offentlig myndighed, hvor misbruget er sket
 • Tjek om du har du mistet dokumenter som sundhedskort, pas, kørekort eller dankort
 • Spær straks din adgangskode til NemID og bestil evt. et nyt nøglekort

Whistleblowing - Anmeld mistænkelige forseelser

At arbejde i bank medfører et stort ansvar. Resurs' troværdighed og succes er baseret på, at enhver beslutning, der træffes, er baseret på bankens værdier og etiske standarder.

Det er vigtigt for Resurs, at uærlighed og adfærd, der er i strid med bankens etiske standarder, opdages og rapporteres. Opdages uregelmæssigheder tidligt, har Resurs større muligheder for at begrænse skaderne, hvilket ikke kun er vigtigt for virksomheden, men også for medarbejdere og andre interessenter.

Hvis medarbejdere eller andre personer har mistanke om fejl eller bemærker adfærd, der kan være uetisk eller ulovlig, er det vigtigt, at observationerne indberettes. Ting, der kan rapporteres som whistleblowing, er blandt andet bestikkelse, korruption, kriminelle handlinger, forseelser og krænkelser eller andre handlinger, der er i strid med EU-lovgivningen eller nationale love og regler.

Det er muligt at anmelde en whistleblower-sag anonymt via Resurs' digitale service.

Det er også muligt at sende en mail til whistleblowing@resurs.se eller ringe til Robert Johansson, chef for risikokontrol, på telefonnummer +46 73 867 33 99. Bestyrelsen har udpeget risikokontrolfunktionen til at være den uafhængige funktion, der varetager whistleblowingsager.

Hvis du føler dig tryg, opfordres du til at rapportere åbent ved at oplyse dit navn og dine kontaktoplysninger, da dette letter efterforskningen. Uanset hvordan indberetningen foregår, behandles alle indberetninger og beskeder strengt fortroligt og med den største omhu.

Generelle klager eller andre problemer vedrørende personlige forhold henvises til Resurs.dk og Mine Sider.

Anmeld din sag her

Indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Hvidvaskningsloven betyder, at vi som bank skal bedømme risikoen for at blive anvendt til hvidvask, ligesom vi skal forsøge at forhindre finansieringen af terrorisme. Vi skal derfor have en solid viden om dig som kunde og dine forretninger.

Det er forbudt at gøre forretninger med personer eller organisationer, der figurerer på EU’s sanktionslister. Vi er derfor forpligtet til at foretage kontroller i forhold til de officielle registre over individer og organisationer, som myndighederne mener, har forbindelse til terroraktiviteter.

Du kan læse mere om hvidvaskning her

Hvordan påvirkes du som kunde af reglerne?

Resurs skal som virksomhed bedømme risikoen for at blive anvendt til hvidvask, ligesom vi skal forsøge at forhindre finansiering af terrorisme. Vi er derfor nødsaget til at indhente en solid viden om vores kunder, hvorfor der kan blive behov for, at du besvarer spørgsmål, så vi forstår dine hensigter og behov.

Det er også obligatorisk at legitimere sig. Legitimationskravet gælder også ved visse løbende transaktioner. Alle de spørgsmål, som stilles, bygger på lovkrav, og alle kundeoplysninger behandles fortroligt, ligesom bankhemmeligheden altid er gældende.

Når det gælder juridiske personer, eksempelvis virksomheder og foreninger, skal vi som bank altid kontrollere, hvem der er den reelle bagmand. Udover at det er obligatorisk for den juridiske persons repræsentanter at legitimere sig, skal vi også stille spørgsmål om ejerskabet.

PEP – Politically Exposed Person

Der findes særlige regler, som vi hos Resurs skal følge ved forretninger med personer i politisk udsatte positioner, de såkaldte PEPs (Politically Exposed Person).

En PEP er en person, som har – eller har haft – en vigtig offentlig funktion i en stat eller i en international organisation. Denne position udgør en risiko for, at man kan udnyttes til blandt andet bestikkelse, og banken skal derfor tage skærpede forholdsregler. Vi skal blandt andet have godkendelse fra en særlig beslutningstager i banken, inden vi kan gøre forretninger med vedkommende. Reglerne for PEP gælder også for disse personers familie samt kendte medarbejdere.

Klager

Hvis du er utilfreds med Resurss forsikringsformidling, kan du henvende dig til den klageansvarlige i banken. Kontakt den klageansvarlige via formularen, som du finder under ”klager” eller send din klage direkte til:

Klageansvarlig, Resurs

Delta Park 46,

2665 Vallensbæk Strand

Under ”Klager” kan du finde yderligere oplysninger om andre klagemuligheder.

Læs mere om synpunkter og klagemål

Blanketter

Her kan du finde alle vores vilkår og blanketter, som vedrører Resurss tilbud om produkter og tjenester.

Til blanketter

Banksikkerhed for vores kunder

Resurs arbejder kontinuerligt på at forbedre sikkerheden efter de forskellige behov, som vi møder hos vores kunder, ejere, ansatte og andre interessenter. Der lægges her et særligt fokus på bankens infrastruktur som for eksempel funktionsbeskyttelse, databeskyttelse, datakvalitetsbeskyttelse og ejendomsbeskyttelse for banken, samt de funktioner, produkter og tjenester, som banken udbyder. Banken har for eksempel interne systemer til information og kontrol for eksterne revisorer. Bankens kunder er ligeledes en vigtig kontrolfunktion. Derfor er det vigtigt, at du som kunde giver os dit synspunkt, hvis du opdager noget, som banken bør forbedre.

Her hos Resurs ønsker vi også, at alle kundeoplysninger og transaktioner behandles på en sådan måde, at ingen uautoriseret person kan få adgang til oplysningerne. Både vi som bank og du som kunde har et fælles ansvar for, at sådanne vigtige oplysninger håndteres, så de ikke kompromitterer sikkerheden. Vær opmærksom på at identificere dig korrekt i din kontakt med banken, ligesom du bør være varsom med de forskellige bankhandlinger.

Læs mere om sikkerhed på Bankforeningens informationstjeneste om banksikkerhed.

Båndede optagelser

Når du ringer til vores kundeservice, kan samtalen blive optaget. Det gør vi for at uddanne vores medarbejdere, forbedre vores service og vores arbejdsgange, så vi altid kan hjælpe dig på bedste vis.

Samtalerne opbevares i max. 3 måneder

Læs mere om vores behandling af personoplysninger.

Resurs Open Banking

I Resurs tror vi på samarbejde og innovation, der får mennesker, virksomheder og lokalmiljøer til at vokse. Er du en udvikler med interesse i at skabe innovative tjenester og nye løsninger, sammen med os? Du er velkommen til at læse mere om Resurs Open Banking, samt få adgang til vores API.

Læs mer