Tryghedsforsikring

En tryghed når noget uforudset sker

At blive arbejdsløs eller syg i en længere periode er ofte forbundet med eventuelle økonomiske problemer. En Tryghedsforsikring kan hjælpe og skabe tryghed i en svær situation. Med en Tryghedsforsikring får du betalt dine ydelser på lånet i op til 1 år, hvis du bliver syg eller arbejdsløs.

Tryghedsforsikringen dækker i følgende situationer

En Tryghedsforsikring dækker i tilfælde af:

  • Ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere
  • Sygdom for lønmodtagere og selvstændige
  • Tvungen hospitalsindlæggelse for pensionister og førtidspensionister
  • Dødsfald som følge af en ulykke for alle forsikrede

Betingelser for oprettelse af Tryghedsforsikring

Du er bosiddende i Danmark og er enten:

  • Selvstændig
  • Pensionist/førtidspensionist
  • Lønmodtager, og har været ansat i fast stilling i mindst 7 sammenhængende måneder

Sådan får du en Tryghedsforsikring

Du ringer blot til Resurs Bank på telefon 39 13 16 80, så hjælper vi dig. Du kan ringe alle hverdage fra kl. 9-20. Vi sender herefter et forsikringscertifikat og forsikringsbetingelserne til dig.

Du kan til enhver tid opsige din Tryghedsforsikring.

Tryghedsforsikringen tegnes i forsikringsselskabet SOLID forsikringer.