Fradrag og renter

Fradrag

Det koster naturligvis renter at låne penge, men alle renterne kan trækkes fra på din årsopgørelse. Du kan til enhver tid se værdien af dit fradrag på din årsopgørelse ved at logge på skat.dk.

Vi indberetter til Told og Skat.

Renter

Har du et variabelt forrentet lån eller kredit hos Resurs Bank vil den rente, som du skal betale, variere i takt med Nationalbankens diskonto eller CIBOR 3. Det vil fremgå af dine lånebestemmelser, hvilken rente dit lån følger.

Historisk oversigt over Danmarks Nationalbanks diskontosatser.

Historisk oversigt over CIBOR 3 rentesatser.